DIGIWORK TOOLBOX -


Erinevate protsesside digitaliseerimine kasutades juba valmis komponente


Iga ettevõte on unikaalne, aga erinevate ülesannete lahendamiseks
kasutatav tehnoloogia on alati sama - jalgratas on juba leiutatud.
Keegi peab lihtsalt keti peale panema.


Keerukana tunduv
digitaliseerimisprojekt lihtsaks
ja kuluefektiivseks


Ettevõtetel on palju häid e-lahendusi ent uskumatult sageli on need lahendused omavahel liidestamata või mingid protseduurid automatiseerimata. Kõik süsteemid eraldi võttes on väga kasulikud, aga keegi ei ole mõelnud sellele, et äriprotsess tervikuna üle ettevõtte ja osakondade ka automaatselt või digitaalselt toimiks. Tulemuseks on, et infoga opereerimisel kasutatakse endiselt exceli tabeleid, sisestatakse andmeid käsitsi ja vahetatakse andmeid e-kirjadega. See omakorda tähendab hulgaliselt rutiinset tööd, suurendab märkimisväärselt vigade tekkimise riski ning vähendab efektiivsust.
Datafoxil on seniste digitaliseerimise- ja liidestamisprojektide tulemusel olemas tööriistakast, mida kutsume Digiwork Toolbox'iks. See sisaldab hulgaliselt juba n-ö valmis komponente, mida omakorda osakuslikult kombineerides, saab kasutada protsesside automatiseerimiseks ja ühendamiseks. Selliselt lähenedes muutub nii mõnigi keerukana tunduv digitaliseerimisprojekt käegakatsutavaks ja kuluefektiivseks.

Mõned näited olemasolevatest
puzzle tükkidest: • Kasutajaõiguste/rollide haldamise moodul
 • Klientide halduse moodul
 • Task/ticket management moodul
 • Public API moodul
 • E-mail notification moodul
 • Autentimise moodul - ID-kaart, Mobiil-ID, Smart ID
 • Isiku tuvastamine sisselogimisel. Kui lihtsamal juhul piisab n-ö ettevõtte sisesel kasutusel ka tavalisest, kasutajanimi-salasõna kombinatsioonist, siis suurema turvalisuse tagamiseks ja erinevatele kasutajatele juurdepääsu andmiseks (iseteenindus jms) on autentimisvahendite kasutamine oluline.

 • QR- ja ribakoodi skanneerimine
 • Nutiseadmetega koodide skaneerimine on tänapäeval tavapärane tegevus. Nii on lihtne sisestada infosüsteemi erinevaid koode või suunata koodi skaneeriv kasutaja mingile kindlale veebilehele infosüsteemis vms.

 • PDF export moodul
 • Sageli on vaja sisestatud andmete põhjal genereerida standardseid dokumente ning neid asjaosalistele edastada

 • Reporting moodul
 • Kõiki andmebaasi salvestatud andmeid saab vajadusel kasutada raportite koostamiseks

 • SMS gateway moodul
 • Sõltuvalt protsessist ja sõnumi sisust, sobib sms info edastamiseks paremini, kui email

 • X-tee päringute moodul
 • Riigi infosüsteemidega suhtlemisel, võib olla vajalik teatud X-tee päringuteks

 • CSV/XLS import/export moodul
 • Klassikaliselt alati vajalik andme lisamiseks või väljavõtmiseks

 • Dashboard moodul
 • Kiire ülevaade võtmenäitajatest/-mõõdikutest

Liidestuse moodulid:
 • Zendesk liidestus
 • Innovaphone phone system liidestus
 • Telia kõnekeskuse liidestus
 • Salesforce liidestus
 • Directo liidestus
Back to top